Baanreglement

Op de ledenvergadering van februari 2009 is het geldende Huishoudelijk Reglement vastgesteld, download Huishoudelijk Reglement.

Elk lid van de vereniging heeft dezelfde rechten en plichten, download Rechten en plichten voor leden.