Uitnodiging Algemene Ledenvergadering van 24 februari

03 februari 2020

Het bestuur van ATC Emelwerth nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden op:

Maandag 24 februari om 20.15  (inloop vanaf 20.00 uur) in het clubhuis Sportlaan 87a te Emmeloord  

De notulen van de ALV in 2019 en de commissieverslagen zijn vanaf 17 februari te vinden op: www.emelwerth.nl/ledenvergadering

Eventuele vragen kunnen ook voorafgaand aan de vergadering gemaild worden naar de secretaris ([email protected])

Agenda:

1.       Welkom

2.       Goedkeuren notulen ALV 18 februari 2019

3.       Mededelingen vanuit het bestuur

4.       Financieel overzicht 2019 en verslag en bevindingen van de kascommissie

5.       Benoemen kascommissie 2020

6.       Begroting 2020 en vaststellen contributie 2020

7.       Bestuur en commissies. Welke wijzigingen hebben er plaats gevonden en doorkijk komende jaren.

8.       Commissieverslagen. Vanaf 17 februari te vinden op www.emelwerth.nl onder Info /ledenvergadering

9.       Pauze

10.     Duurzaamheidsscan en investeringsgoedkeuring LED verlichting

11.     Toelichting nieuw Kassasysteem

12.     Promotie activiteiten ATC Emelwerth en ondersteuning leden

13.     Rondvraag

14.     Sluiting

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 527 613 878

Address

Sportlaan 87A
8302 AX Emmeloord