Baanreglement

 Baanreglement A.T.C. Emelwerth

 1. Gaat u spelen, dan reserveert u altijd een baan (ter plekke of vooraf).
 2. Gaat u enkelen, dan reserveert u een baan met 2 personen voor 45 minuten.
 3. Gaat u dubbelen, dan reserveert u een baan met 4 personen voor 60 minuten.
 4. U reserveert een baan met de personen waarmee u gaat spelen.
 5. Wijzigen de medespelers van de reservering, dan past u dit aan in de ClubApp.
 6. Gaat u toch niet spelen, dan annuleert u de reservering, zodat u de baan niet bezet houdt.
 7. Iedereen die vrij speelt bij Emelwerth moet lid zijn of een introducé tarief betaald hebben. Introducé tarief wordt afgerekend bij de reservering in de ClubApp. Leden mogen 3 keer per jaar een introducé meenomen. U betaalt voor deze introducé 5 euro per keer.
 8. Pasjesleden, slapende leden en donateursleden dienen gebruik te maken van het introducé tarief bij reservering van banen, aangezien zij geen volledig lidmaatschap betalen. Slapende leden mogen spelen zodra ze weer als volwaardig lid staan geregistreerd bij de ledenadministratie.

en andere rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap  

Rechten

 1. Als er getennist kan worden, heeft u het gehele jaar vrij toegang tot ons tennispark en clubhuis aan de Sportlaan.
 2. U mag tennissen op de buitenbanen aan de Sportlaan, zolang deze voor tennis geopend zijn. De zes Smashcourtbanen zijn het gehele jaar geopend, behalve als er sprake is van opdooi. In de ClubApp worden de banen dan gesloten.
 3. U mag met twee personen een baan reserveren voor 45 minuten.
 4. U mag met vier personen een baan reserveren voor 60 minuten.
 5. Tussen twee reserveringen zit minimaal 60 minuten.
 6. U mag een niet-lid introduceren om met u vrij te tennissen. Ieder lid mag maximaal drie keer per jaar een introducé meenemen. U reserveert een baan in de ClubApp en betaalt voor deze introducé 5 euro per keer.
 7. U mag zich beschikbaar stellen voor functies in de commissies. De vereniging kent als vaste commissies: Parkcommissie, Clubhuiscommissie, Jeugdcommissie, Sponsorcommissie en Technische Commissie.
 8. U mag zich beschikbaar stellen voor een functie in het bestuur. In het bestuur zitten, naast de voorzitters van de commissies, een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 9. U mag zich beschikbaar stellen voor verenigingsactiviteiten, zoals incidentele ondersteuning van de commissies.
 10. U heeft toegang tot en actief en passief stemrecht op de ledenvergadering.
 11. Als lid van ATC Emelwerth bent u tevens lid van de Koninklijke Nederlandse Lawn- Tennis Bond (KNLTB) en geniet u alle daaraan verbonden rechten, zoals het recht op deelname aan officiële open toernooien van andere tennisverenigingen.  

Plichten

 1. U gedraagt zich correct op en rond de tennisbanen. Dat betekent onder meer: geen gevloek en getier, geen misbruik van het racket, geen luide muziek, geen onsportief gedrag.
 2. Bij het tennissen draagt u geschikte tennisschoenen en draagt u correcte tenniskleding.
 3. U reserveert altijd uw tennisbaan af via de ClubApp, ook als het rustig is op de banen.
 4. U neemt het afhangreglement voor de tennisbanen strikt in acht.
 5. Seniorleden van 18 tot en met 69 jaar oud hebben één verplichte bardienst per jaar, uitgezonderd: ereleden, leden van verdienste, slapende leden en donateursleden.
 6. Als u competitie speelt, gedraagt u zich ook bij uitwedstrijden correct en volgt u de regels van de tennisvereniging waar u te gast bent.
 7. U spreekt andere leden erop aan als zij in strijd met de bovenstaande plichten handelen.
 8. Als u (door bestuur of commissie) gevraagd wordt bepaalde verenigingstaken op u te nemen, zult u in redelijkheid overwegen of u die taken op u kunt nemen (let wel: we zijn een vereniging, dus we zullen alles samen moeten doen).
 9. U betaalt tijdig, voor 1 maart, uw contributie, of u geeft voor de inning van uw contributie een machtiging af bij de ledenadministratie of de penningmeester.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 20 54 20 74 (secretaris)

Adres

Sportlaan 87A
8302 AX Emmeloord

KVK-nummer

39033178