Bestuur

Vacatures in bestuur en commissies

We zoeken enthousiaste leden die iets willen doen in de vereniging. Jullie weten het allemaal, de vereniging bestaat dankzij de inzet van leden! Op dit moment (maart 2021) zoeken wij vooral:

  1. Een coördinator jeugdcommissie
  2. Vrijwilligers voor de jeugdcommissie
  3. Een coördinator sponsors
  4. Een communicaie medewerker (PR, social media)

De jeugdcommissie zoekt nieuwe impulsen. Daarom zoeken we voor deze commissie een coordinator. Bovendien kan de commissie altijd nieuwe enthousiaste leden gebruiken. Interesse? Stuur voor meer informatie een mail naar Gerrit de Raad of Bert Prins.

We willen ook twee geheel nieuwe functie in het leven roepen. Iemand die het leuk vindt om de vereniging aan extra mogelijkheden te helpen door het enthousiasmeren van huidige en toekomstige sponsors. De vereniging heeft sponsors veel te bieden en dat is nog niet bij alle mogelijke sponsors duidelijk gemaakt.

Verder willen wij meer communiceren over onze mooie tennisvereniging in de krant, op social media, mailings naar onze leden etc.. Dus we zoeken een communicatie medewerker.

Voor meer informatie over één van de bovenstaande vacatures mail, app, bel of spreek Bert aan op de club (Bert Prins).

Bestuursleden en kader

Bestuur
Voorzitter Bert Prins stuur een e-mail
Secretaris VACATURE stuur een e-mail
Penningmeester (beheer website) Bertus van Meerveld stuur een e-mail
Technische commissie Gerrit de Raad stuur een e-mail
Parkcommissie René Dijkstra stuur een e-mail
Recreatiecommissie VACATURE stuur een e-mail
     
Overige kaderleden
Recreatiecommissie Marijke Boersma stuur een e-mail
Competitieleider Johan Rienstra / Ewout van der Laan stuur een e-mail
Ledenadministratie Dorret Tomassen stuur een e-mail
Coordinatie jeugd VACATURE stuur een e-mail
Wil je met een van bovenstaande leden telefonisch contact dan kun je inloggen in ´Mijn Club´ en vervolgens het telefoonnummer opzoeken in de ledenlijst.

 

Algemeen postadres

Postbus 1095, 8300 BB  EMMELOORD

Correpondeert u bij voorkeur met ons via e-mail. Eventuele schriftelijke correspondentie kunt u naar onze postbus sturen.