Informatie lidmaatschap

Waarom lid worden?

Woon je in Emmeloord en tennis je graag, dan ligt het voor de hand om lid te worden van de enige tennisvereniging in Emmeloord, ATC Emelwerth. Alleen leden van onze vereniging mogen gebruik maken van de 6 banen op het tennispark aan de Sportlaan. Sinds 2012 hebben zes van de banen een smashcourt-ondergrond, wat betekent dat er onder vrijwel alle weersomstandigheden kan worden getennist met een comfort dat sterk lijkt op het spelen op gravel. Bovendien hebben deze banen een uitstekende verlichting, zodat veel tennisuren mogelijk zijn, ook in het voor- en naseizoen.

Emelwerth organiseert diverse tennisactiviteiten voor haar leden, waaronder de populaire wekelijkse toss-avond op dinsdag en natuurlijk de clubkampioenschappen in diverse sterkte-categorieen. Al onze leden zijn tevens lid van de KNLTB, waardoor je ook mag deelnemen aan alle bondsactiviteiten, waaronder diverse toernooien.

Wil je starten met tennis, dan is het interessant om mee te doen met de speciale starterscursussen die elk jaar medio april starten (zie ook onder 'tennisles'). Hieraan is een proeflidmaatschap gekoppeld, zodat je op een eenvoudige en voordelige manier kennis kan maken met tennis.

Je kan je aanmelden als lid door het inschrijfformulier hier in te vullen.

Verdere informatie over onze vereniging vind je onder de items op deze website. Heb je nog vragen, dan kun je daarmee terecht bij de ledenadministratie via [email protected].


Wat kost het lidmaatschap?

Bij ATC Emelwerth wordt vrijwel alles door vrijwilligers gedaan: bestuurs- en commissiefuncties, bardiensten en organisatie van activiteiten en feesten. Daarom kunnen de contributies relatief beperkt blijven, hoewel we door een kleiner aantal leden de afgelopen jaren de contributie hebben zien stijgen. Daar staat tegenover dat er ook in de winter op onze banen buiten getennist kan worden.

De ledenvergadering heeft in februari 2024 de volgende contributie vastgesteld:

Senioren € 180,00
Junioren geb. na 1-1-2007 € 105,00
Junioren geb. na 1-1-2013 € 80,00
Eenmalig inschrijfgeld sr. en jr. € 15,00
Donateurlid € 30,00
Rolstoel-leden € 36,00
Gezinslidmaatschap € 399,00

Het is mogelijk om een introducé mee te nemen. De kosten zijn € 5,00 euro per keer.

Als je na april inschrijft, wordt een reductie toegepast op de contributie.

Voor starters zijn elk jaar speciale aanbiedingen.


Let op onze 90-90 actie!!

Zie pagina Nieuwe leden actie.

Verplichtingen behorend bij lidmaatschap

Seniorleden moeten één bardienst per jaar verplicht invullen. Uitgezonderd zijn leden ouder dan 69 jaar, ereleden en leden van verdienste. De bardienst kan afgekocht worden voor 30 euro per bardienst. Seniorleden die van de afkoopregeling gebruik willen maken, geven dit ieder afzonderlijk jaar voor 1 juni aan bij de clubhuiscommissie. Indien seniorleden geen bardiensten invullen of afkopen, dan wordt er jaarlijks door het bestuur een boete geïnd. Indien een lid binnen de op de boete gestelde betaaltermijn niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.   

KNLTB ClubApp

ATC Emelwerth maakt voor het reserveren van banen en verdere communicatie met leden gebruik van de KNLTB ClubApp. Leden kunnen met hun bondsnummer inloggen bij de club. Voor meer informatie over het installeren en werkwijze van de ClubApp, zie hier.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen voor het volgende verenigingsjaar dient te geschieden voor 1 december van het lopende jaar. Dat kan schriftelijk, maar ook per email aan [email protected]. Let erop dat je een bevestiging van je opzegging ontvangt! Helaas zijn wij door de regels van de KNLTB genoodzaakt op de opzeggingstermijn strikt te hanteren, omdat de KNLTB al in januari de bondsbijdrage voor de leden in rekening brengt.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 6 20 54 20 74 (secretaris)

Adres

Sportlaan 87A
8302 AX Emmeloord

KVK-nummer

39033178